Po daugiau nei 18 metų darbo pakeitėme įmonės pavadinimą.

Informacinis pranešimas

Informuojame, kad „Transeurina ir KO“ UAB pavadinimas buvo pakeistas į „CONTINEXUS“ UAB. Minėti pakeitimai neturi jokios įtakos teisėms ir pareigoms, kylančioms iš sutarčių, sudarytų tarp Bendrovės ir Jūsų, šalių tarpusavio teisiniai santykiai išlieka nepatikę. Įmonės rekvizitai nesikeičia. Keičiasi tik pavadinimas.

2018 metus sutinkame atsinaujinę ir pasiruošę rimtiems darbams.